fbpx

Žena (ni)je ženi vuk

„Žena je ženi vuk.“ Koliko smo se samo puta susreli sa ovim modifikovanim oblikom izreke koja glasi „Čovek je čoveku vuk“? Verovatno i više puta nego što je moguće setiti se. Postavlja se pitanje da li je zaista tako, da li ova izreka predstavlja realnu sliku odnosa među ženama ili je samo još jedna od patrijarhalnih normi koju treba precrtati i odbaciti.

ŠTA JE ŽENSKA SOLIDARNOST?

Uz mizoginične komentare sa kojima se svaka žena svakodnevno susreće, teško je ne klonuti, ne osetiti makar kakvu dozu nezadovoljstva sobom. U takvim situacijama, ženi koja prolazi kroz to će najpre pomoći druga žena, koja najbolje razume njenu poziciju.

Ukoliko bi sve žene okretale glavu na svaki problem koji se desi nekoj drugoj ženi, sve bi bile jednako potlačene od strane patrijarhalnog društva. Upravo reagovanjem i podizanjem glave na probleme, dokazuje se teza da žena ženi nije uvek vuk, da postoje žene koje podržavaju jedna drugu i bore se za, kako sopstvena, tako i prava svih drugih žena.

Ženska solidarnost se ogleda u mnogim drugim sferama života, kroz sestre, najbolje drugarice, ali i mnoge druge ženske odnose.

POJAM SESTRINSTVA

Sam termin „sestrinstvo“ implicira na povezanost među ženama kakva se može naći u porodici. Ovaj pojam podrazumeva ženski aktivizam, koji se bori protiv zajedničkog ugnjetavanja, pri čemu za cilj ima zajednički interes, solidarnost i kolektivni aktivizam.

Međutim, ovaj pojam izazvao je nezadovoljstvo kod afroameričkih feministkinja. Naime, one su ovo okarakterisale kao licemerje i nepoštovanje od strane žena bele rase, koje su koristile svoje rasne i klasne privilegije u svoju korist, a na štetu „obojenih“ žena.

FEMINIZAM NIJE UVREDA

Sve češće se susrećemo sa upotrebom reči „feminizam“ tako da ona ima pogrdan prizvuk i negativnu konotaciju. Reći nekome da je feministkinja ili feminista predstavlja uvredu. Zbog čega je to tako? Zašto je biti deo feminističkog pokreta dobilo drugačije značenje u društvu? Verovatno zato što se on vrlo često pogrešno upotrebljava i definiše. Nije reč o borbi za nadmoć i dominaciju žena. Cilj nije superiornost žena nad muškarcima. Cilj su jednaka prava muškaraca i žena.

Ukoliko si žena i imaš:

kontrolu nad sopstvenim životom;
pravo glasa;
pravo da podigneš kredit;
mogućnost da izabereš da li ćeš i u kolikoj meri pokazati svoje telo;
pravo da se profesionalno baviš sportom;
pravo na abortus;
pravo da sama izabereš za koga ćeš se udati;
mogućnost da slobodno govoriš o menstruaciji;
pravo da budeš na političkoj funkciji;
mogućnost da zadržiš novac koji si zaradila;
pravo na školovanje;
pravo da koristiš kontracepciju;
pravo da se razvedeš;
pravo na porodiljsko bolovanje bez gubitka radnog mesta;
pravo da tužiš svakoga ko te seksualno napadne u bilo kojim uslovima,

zahvali se feministkinjama!

Stvar koja svedoči tome da žena ženi nije vuk jeste da su, prema statistikama, žene najčešće te koje će reagovati na bilo koji vid nasilja nad drugim ženama. Bilo da se radi o rodbinskim ili prijateljskim odnosima, ili da se pak one ni ne poznaju, retko koja žena može ostati ravnodušna i nema na takav slučaj.

Od velike je važnosti edukacija devojčica, sa ciljem da shvate da nije ispravno da podmetnu nogu jedna drugoj, već, baš suprotno, istaći važnost spremnosti da pomognu i da se nađu jedna drugoj u nevolji.

Autor: Stanislava Jovanović

Slične vesti