fbpx

Uticaj veštačke inteligencije na našu budućnost

Autor: Emilija Mihajlović

Veštačka inteligencija je deo kompjuterske nauke koja se bavi stvaranjem pametnih uređaja koji mogu da misle i odgovaraju kao ljudska bića.

Pedesetih godina prošlog veka britanski Matematičar Alan M. Turing, pokušao je kompleksnim kompjuterskim sistemom da kreira ljudsku sposobnost da obavlja zahtevne kognitivne zadatke i time ohrabrio pitanja o mogućnostima i opsegu veštačke inteligencije.

U početku, prednosti veštačke inteligencije u marketinške svrhe mogle su koristiti samo Megakompanije koji su mogle da finansiraju proizvodnju jednog takvog sistema, ali danas i manja preduzeća mogu priuštiti ove usluge i na taj način poboljšati svoja poslovanja. Pitate se kako uopšte veštačka inteligencija utiče na marketing i oglašavanje uopšte?

Da bi bili uspešni u digitalnom marketingu, između ostalog, morate biti dobri u prikupljanju i analizi podataka, upoznavanju novih tržišta, stvaranju i optimizaciji automatizovanih marketinških strategija i kreiranju poslovnih planova u skladu sa reakcijom kupaca. Društvene mreže, i različite mrežne usluge kao što su Google, postali su izuzetno važan alat u celokupnom procesu omogućivši čak i manjim kompanijama da se takmiče na tržištu, a pretpostavlja se da će veštačke inteligencije imati daleko veći uticaj u promovisanju prodaje, povećanju efikasnosti i ekonomskoj isplativosti, nego što su to sa sobom donele društvene mreže.

Veštačka intelicencija

Ono po čemu je „AI” tj. veštačka inteligencija toliko revolucionarna, je takozvani „machine” i „deep learning ”. Machine učenje je podgrupa veštačke inteligencije koja omogućava mašinama da automatski uče i unapređuju se iz sopstvenih iskustava, a deep learning je skup veoma kompleksnih neutralnih mreža i ogromne kolekcije algoritama koje mogu da oponašaju ljudsku Inteligenciju. Jednostavno rečeno, veštačka inteligencija služi za izvršavanje zadataka i obrade informacija na sličan način na koji to čini ljudski um, samo mnogo brže i efikasnije, pri čemu se stalno nadograđuje i poboljšava. Veštačke inteligencije nije samo nova platforma kao što su to Facebook ili Instagram, to je tehnologija kojoj je primarni cilj obrada podataka i zbog toga je mnogi eksperti smatraju izuzetno važnim i krupnim korakom u procesu stalne marketinške evolucije.
Moderni marketing se sastoji od prikupljanja i čitanje podataka i pronalaženja maštovitih načina da ih iskoristi u cilju poboljšanja prodaje. Kako veštačka inteligencija ne može, bar ne za sada, da oponaša ljudske inovativnosti i kreativnosti, primarni fokus marketinških stručnjaka u bliskoj budućnosti će biti na kreativnoj strani oglašavanja, dok će veštačka inteligencija preuzeti najveće opterećenje – obradu podataka.

Sumirajmo to ovako: postoji deo ljudskog uma, proces koji može da se oponaša vrlo uspešno, i postoji onaj drugi, onaj kreativni, koji ni najmodernija tehnologija ne može nadmašiti. Ova kombinacija najboljeg od ljudi i najboljeg od „veštačkog čoveka” postaće nova osnova za uspešnu kampanju za digitalni marketing, a time će doprineti boljim rezultatima na samom kraju.

Slične vesti