fbpx

Svi imamo pravo na lečenje u vojnim ustanovama

Dosta je primera gde građani odustaju od svog prava na lečenje zbog dugih redova i popunjenih termina.

Osnovno Ustavom garantovano pravo građana je pravo na besplatno lečenje. Po Ustavu i zakonu, svi građani imaju pravo na besplatno lečenje, ali se često dešava da se na osnovnom pregledu susrećemo sa plaćanjem participacije za koju većina nema saznanja zašto je uopšte plaćamo.

Zdravstvena zaštita finansira se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Jedino što osiguranici plaćaju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja, jeste participacija za zdravstvene usluge za koje je predviđeno plaćanje participacije. Ovim se doprinosi Zdravstvenom sistemu.

Participaciju plaćaju sva lica koja su osigurana (u radnom odnosu).

Black Sphygmomanometer

Iako su nam domovi zdravlja i bolnice pune pacijenata, često se odlučimo i da odustanemo od stajanja u redovima. Velika gužva, reformisano zdravstvo gde se svaki pregled zakazuje, ume da bude jako zamoran za sve nas i da nas skoro pa natera da odemo u privatnu zdravstvenu ordinaciju. Kako bi se lakše ostvarilo pravo na lečenje i dobijanje medicinske usluge, Republički fond za zdravstveno osiguranje potpisao je ugovor sa Vojnomedicinskom akademijom (VMA) o lečenju civila u toj ustanovi.

Ono što dobar deo javnosti ne zna je to, da SVAKO CIVILNO LICE, bez obzira da li ima nekog iz porodice da radi u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije ili ne, IMA PUNO PRAVO NA BESPLATNE MEDICINSKE USLUGE U SVIM VOJNIM USTANOVAMA. Sve što je potrebno je poneti zdravstvenu knjižicu, a ona nekada nije ni potrebna ukoliko su slučajevi hitni.

Slične vesti