fbpx

Svet je najčvršće povezan kada se povezuje rečima, Međunarodni dan maternjeg jezika

Od 2000. druge godine se svakog 21. februara obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika širom sveta.

Međunarodni dan maternjeg jezika je uspostavljen 1999. godine, od strane UNESKO-a, a redovno se obeležava od 2000. godine na predlog Bangladeša.

Ovakav dan ima za cilj da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i pismenosti.

Srpski časkom

Značaj maternjeg jezika

Pismenost se određuje kao sposobnost čitanja i pisanja. Međutim, pojam pismenosti je mnogo složeniji od pomenutog.

Pismenost, takođe, obuhvata i razumevanje različitih aspekata jezika i njegovu upotrebu u komunikaciji u svim sferama života. Učenje maternjeg jezika pospešuje kognitivni i intelektualni razvoj.

U školama, deca većinu instrukcija dobijaju na maternjem jeziku. Ukoliko su usvojili dovoljno znanja o maternjem jeziku, velika je verovatnoća da će i samim tim celokupno njihovo postignuće tokom školovanja biti veće.

Dokazano je da deca loja nisu usvojila maternju kulturu i jezik imaju poteškoća i manje razvijene interpersonalne i socijalne veštine i teže prihvataju različitost.

Vrlo je važno poznavanje maternjeg jezika i za učenje stranih jezika. Znanje maternjeg jezika i razvijene lingvističke kompetencije omogućavaju brže i lakše usvajanje drugih jezika.

Poznato nam je da jezici čine svaku kulturu posebnom i živom, stoga maternji jezik pomaže i omogućava da bolje razumemo druge narode i njihove kulture.

Slične vesti