fbpx

Srećna Srpska Nova godina!

Srećna Pravoslavna Nova godina!

Julijanska Nova godina, u Srbiji poznata kao Srpska Nova godina, dok je kod ostalih Stara nova godina ili Pravoslavna Nova godina, se obeležava 14. januara po Gregorijanskom kalendaru svake godine.

I pored toga što nije zvanična Nova godina, rado se slavi na balkanu u zemljama kao što su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, pravoslavni delovi Hrvatske. Slavi se i u Rusiji, Belorusiji, Jermeniji, Ukrajini, Moldaviji, Gruziji

Ono što je zanimljivo jeste da tradicija obeležavanja Julijanske Nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj i u nekim delovima Galske zajednice u Škotskoj.

Narodni običaj Srba za ovu novu godinu je bio okupljanje i igranje narodne igre. Za vreme Osmanske vladavine bilo je zabranjeno proslavljanje i poštovanje srpskih tradicija. Novogdišnja okupljanja su se održavala tajno, da Osmanlije ne saznaju, ali kako je vreme prolazilo strah od saznanja je bio sve veći, te su se novogdišnja okuoljanja smanjivala, a onda i prestala.

Slične vesti