fbpx

Razumemo li feminizam?

Šta je feminizam?

Jednostavna sociološka definicija kaže da je feminizam teorija društvenih sukoba koja se zasniva na sukobu između polova, muškog i ženskog. A problemi kojia se feminizam kao pokret bavi su, između ostalog, podela poslova na muške i ženske, položaj žene u odnosu na muškarca u društvenom, ekonomskom i političkom aspektu….

A sa druge strane, šta je feminizam u praksi?

U svakodnevnom životu ljudi različitih polova feminizam je izuzetno važan. Treba razumeti šta ovaj pokret zapravo znači. Feministi i feministkinje prvenstveno zagovaraju jednakolst, slobodu izražavanja, bore se za ljudska prava…
Međutim, problem nastaje onda kada se jedan pozitivan stav pretvori u ekstreman, u iskazivanje mržnje prema nekome ili nečemu, pokazivanje superiornosti. Tada ovaj pokret prelazi u fanatizam, dobija negativnu konotaciju i izaziva prezir.

izvor:azickia.org
izvor:azickia.org

Osnova feminizma je jednakost.

Jednakost se ne može postići unazađivanjem jednog pola kako bi onaj drugi bio superiorniji. Samo po osnovi da feminizam ohrabruje ljude da se bore za svoja prava, za slobodu i jednakost, i što stvara bezbedniju okolinu, on jeste pozitivna pojava. Time se prevazilaze granice istorije patrijarhata.

Feministkinja

Kada čujete ovu reč verovatno će kod većine izazvati negativnu reakciju ili će biti pomenuta u negativnom kontekstu.

Nisu samo žene feministkinje.

izvor:www.shethepeople.tv
izvor:www.shethepeople.tv

Feminizam nije nužno ženski pokret. Muškarci se mogu baviti feminizmom i feministi postoje. Takođe, svaki muškarac ima pravo da bude osećajan i da to pokazuje bez straha od osude. Osećanja su u ljudskoj, ne u ženskoj prirodi. Isto tako, svaka žena zaslužuje pravo glasa, ekonomsku nezavisnost, zaštitu od svakog vida nasilja… Svaki čovek treba da bude upoznat sa feminizmom kao izuzetno pozitivnom pojavom koja može društvu dovesti napredak svoje vrste. A oni koji se feminizmom bave treba da stalno budu svesni svog cilja i kako se time može postići nešto dobro.

Autor: Milica Jovanović

Slične vesti