fbpx

Poziv na trening u Medicinskoj školi na temu trgovine ljudima

U Medicinskoj školi „Dr Izabel Emsli Haton“ u Vranju, u petak 10. maja u 12 časova biće održan trening „Prepoznavanje krivičnog dela trgovina ljudima, oblici trgovine ljudima danas, identifikacija, prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima i mehanizmi pružanja pomoći (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima“, saopštila je danas medijima Beba Kanački, potpredsednica Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja.

Prema njenim rečima, trening je namenjen pre svega stručnim radnicima i saradnicima srednjih i osnovnih škola, kao i predstavnicima članica Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja i drugim relevantnim akterima, zaduženim za rano prepoznavanje pružanje pomoći i zaštitu potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

,,Prezentacija ima za cilj da upozna sve uključene aktere u sistemu zaštite, sa postojećom zakonskom regulativom na nacionalnom nivou, načinima upućivanja potencijalnih žrtvi na korišćenje svih raspoloživih kapaciteta i usluga na lokalnom i nacionalnom nivou, ali i sa dosadašnjim rezultatima u radu Lokalne mreže i UG Atine”, piše u saopštenju koje je potpisala Kanački.

Predavači na treningu biće Danijela Milosavljević, predsednica Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima i gradska većnica za socijalna pitanja, Danijela Trajković, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Vranju, Boban Đorđević, koordinator tima za borbu protiv trgovine ljudima Policijske uprave u Vranju, Saša Stojanović, ispektor Policijske uprave u Vranju i Beba Kanački, potpredsednica i PR Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Trening organizuje Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja uz podršku Udruženja građana Atina.

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima „Atina“ unazad, šesnaest godina pruža podršku žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Programi sveobuhvatnog socijalnog uključivanja koje vodi Udruženje Atina, podrazumevaju pružanje usluga u okviru rešavanja građansko-pravnog, obrazovnog, ekonomskog, bezbednosnog i zdravstvenog statusa, pravnih problema i sudskih postupaka i psihološku podršku.

Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Vranja formirana je 2013. godine. Članice mreže su relevantne organizacije i institucije državnog i civilnog sektora na lokalnom nivou koji su uključeni u sistem zaštite potencijalnih žrtava trgovine ljudima: Grad Vranje, Centar za socijalni rad, Gradska uprava za dečju zaštitu, Gradski sekretarijat za obrazovanje, Više javno tužilaštvo, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zdravstveni centar Vranje, Crveni krst Vranje, Policijska uprava Vranje, Kancelarija za mlade Vranje, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje, UG Neksus – Vranje, SOS Vranje, Odbor za ljudska prava Vranje, Romski centar za demokratiju, Romska kancelarija Vranje, kao i brojne druge partnerske organizacije i udruženja. Lokalna mreža od svog osnivanja do danas beleži izuzetne rezultate pre svega u oblasti prevencije i više puta je isticana kao primer dobre prakse u zemlji i regionu.

J.R.

Slične vesti