fbpx

Orijentacija ljudskih resursa u poslovanju

Autor: Nikola Stojanović

Iako kod nas nije mnogo zastupljena, kadrovska uprava igra veoma značajnu ulogu u današnjem poslovanju ili drugim rečima Human resources (HR).

Sve svetske vodeće kompanije imaju profesionalan Human resources (HR) tim, koji je zadužen da upravlja i sprovodi red i kontrolu nad kadrovima, obučava kadrove, brine o njihovom zdravstvenom stanju, daje motivaciju za rad, učestvuje u preciznom odabiru kadrova za ponuđeno radno mesto itd.

Možemo slobodno reći da najveći kapital jedne firme jesu zapravo njeni kadrovi, tj. zaposleni koji rade u toj firmi. Bez dobro obučenih kadrova firma ne bi mogla da napreduje i ostvaruje ciljeve u svom poslovanju. Zapošljavanje novih kadrova i vreme koje je potrebno da se novi kadrovi adaptiraju na novo radno mesto, nekada može biti skuplje od obučavanja ili usavršavanja već postojećih kadrova u firmi. Zato treba voditi računa i treba tačno analizirati potrebe jedne firme, da li da zaposli nove kadrove ili da ulaže u usavršavanje i obrazovanje svojih zaposlenih.

Tako da je posao HR-a jako kompleksan i treba detaljno izučiti kada i u kom periodu treba zapošljavati nove kadrove, da li treba otpustiti neke kadrove jer je tražnja za kadrovima mala u odnosu na zaposlene, ili treba zaposliti nove kadrove jer je tražnja velika a broj kadrova mali u jednoj firmi.

Pošto je glavna tema ovog zadatka usmeravanje novozaposlenih i njihovo obučavanje na novom radnom mestu u svakoj firmi postoji određena procedura koja je propisana od strane HR tima kako treba postupati sa novozaposlenima i kako ih treba uvoditi i adaptirati na novu sredinu i radno mesto. Orijentacija ljudskih resursa podrzumeva upoznavanje novozaposlenih sa:

  • Preduzećem (misija, vizija, planovi),
  • radnim mestima i poslovima,
  • pravima i odgovornostima, i
  • pravilima ponašanja.

Ove metode su promenjljive u zavisnosti od firme, države u kojoj firma posluje, kulture itd. Svaka firma ima svoje metode i procedure kako i na koji način uvodi svoje novozaposlene u posao.

Svako ima poteškoća kada dolazi prvi put na posao, nova sredina, nove kolege, novo radno mesto, čak i najveći profesionalci u svom poslu osećaju neprijatnost kada prvi put dođu na svoje novo radno mesto. Kao što je navedeno u zadatku, u pitanju je posao marketing saradnika, te ću ja pokušati da objasnim kako se treba ophoditi sa novozaposlenima i kako ih treba obučavati za njihov posao.

Kada govorimo o preduzeću i njenim planovima, misijama i vizijama za uspešno poslovanje takođe trebamo i uputiti naše novozaposlene o našim strateškim planovima, načinu poslovanja, koji su nam ciljevi, šta bi hteli da postignemo, koje su vizije jednog preduzeća.

Sve ovo je potrebno izložiti novozaposlenima kako bi oni mogli da stvore jedan širi koncept firme u koju dolaze. Pošto je u pitanju marketing saradnik, njima treba izložiti kako i gde firma želi da se promoviše, šta želi da postigne od tih promocija, da li želi da poveća broj korisnika/potrošača.

kadrovska uprava, HR, Vranje, Carsija

Radna mesta i poslovi novih kadrova trebaju biti jasno objašnjena i treba naznačiti na koje poslove treba obratiti najviše pažnju na novom radnom mestu, naravno ne smemo izostaviti i ostale poslove koji su nam dodeljeni, ali kao i svuda, nekim poslovima treba posvetiti malo više pažnje jer će neki poslovi imati veći prioritet u odnosu na druge.

Prava čine jednu firmu stabilnom i drži je u kolosek kako ne bi nastao nered u jednoj organizaciji/firmi, prava su propisana od strane top menadžmenta i tu si da bi sproveo red u jednoj firmi. Odgovornosti u firmi su razne, u zavisnosti od radnog mesta, vrste posla itd. Treba posedovati timski duh, želju za participacijom u timskim poslovima, ne treba biti ,,sam protiv svih” , nijedan zaposleni u firmi ne sme biti zaštićen od krivice, treba priznati krivicu i ukazati na svoje greške svojim saradnicima.

Pošto smo na svakom radnom mestu u kontaktu sa ljudima, moramo paziti i na naše ponašanje. Mnogi ljudi ne znaju kako se treba ponašati prvog radnog dana.

Još im je nepoznata sredina, treba im vremena da se adaptiraju na novu sredinu i da zapaze od drugih kolega na koji način se oni ponašaju. U svakoj firmi bi trebalo da bude propisan kodeks ponašanja ili pravilnik ponašanja koga bi trebalo svi zaposleni da se pridržavaju. Biti učtiv na svom radnom mestu Vam ne može doneti zlo, naprotiv može samo ostaviti dobar utisak kod vaših novih kolega. Neke firme/organizacije svojim zaposlenima daju priručnik (mala knjiga sa pravilima ponašanja) prvog dana na poslu kako bi oni sami mogli da se upoznaju sa pravilima te firme.

Slične vesti