fbpx

Novi konkurs za prijem u policiju

KONKURS ZA UPIS 549 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU.

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuju konkurs za prijem novih lica za rad u policiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 549 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, za potrebe Policijske uprave za preko 15 policijskih uprava.

USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
– da ima prijavljeno prebivališe na teritoriji grada Beograda;
– da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
– da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju;
– da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
– da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
– da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ostale informacije o konkursu moete pogledati na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.

Slične vesti