fbpx

Motivacija

Šta nas tera da radimo neku aktivnost? Da li je to isključivo naša volja ili ima i nekih drugih faktora koji utiču na sve to?

Kako bismo postigli nešto, potrebno je da imamo određeni cilj. Međutim, kako postići taj cilj? Uz dosta truda i stalnog motivisanja sebe moćićemo dostići to bez ikakvog problema.

Motivaciju definišemo kao proces koji pokreće i održava naše ponašanje ka određenom cilju.

Motivaciju sačinjavaju razni vidovi motiva koje delimo na organske i psihološke. 

Izvor: desktime.com
Izvor: desktime.com

Motivaciju ne možemo razumeti bez shvatanja pojma motiva.

Motiv jeste stimulus koji nas usmerava ka odredjenom cilju i održava njegovo trajanje i njegovu jačinu.

Ukoliko čovek nema motiva njegovo celokupno ponašanje biva dezorganizovano.

Nekada nije lako otkriti motive drugih ljudi jer su oni nesvesni, a tada je reč o nesvesnoj motivaciji.

Dakle, motivaciju možemo karakterisati kao niz složenih pokretača koji su zasnovani na:

  • trudu – preduzimanje različitih aktivnosti ka sticanju cilja
  • upornosti – održavanje jačine motivacije
  • usmeravanju – jasno usmeravanje trošenja naše energije na tom odredjenom cilju
  • cilju – ima svrhu povećanja motivacije
Izvor: www.everydayhealth.com
Izvor: www.everydayhealth.com

Kako održati motivaciju?

Jačina motivisanosti zavisi od različitih faktora među kojima su i, recimo, karakterne osobine koje su različite kod svakog. Motivacija na razne načine može da opadne i da ubrzo izgubimo volju za radom i težnju da ispunimo određeni cilj. Kako možemo održati motivaciju za radom?

Prvenstveno, treba organizovati svoje vreme!

Ljudima je lakše da funkcionišu ukoliko znaju do kada treba završiti neki posao. Kod učenja, mnogi ljudi koriste pomodoro tehniku, kod koje čovek uči konstantno 20 minuta i onda pravi pauze. To je jedan od načina organizovanja vremena. 

Druga stvar koja nam dosta može pogoršato volju za radom jeste odlaganje. Odlaganjem, nama se nakupljaju obaveze i ne znamo kada ćemo šta postići.

Izvor: www.inc.com
Izvor: www.inc.com

Konstantnim podsećanjem sebe zbog čega radimo neku stvar možemo u sebi izazvati pozitivnu reakciju koja će biti odziv mnogim pozitivnijim stvarima u našem radu.

Slične vesti