fbpx

Moj stan – moje pravo na galamu

,,Ovo je moja kuća! Imam pravo da galamim koliko ja hoću!” Da li?

Jako često se dešava da naročito mladi kažu: ,,To je moja kuća, imam pravo da slušam glasno muziku”. Tako je. Imate puno pravo. Buka koju proizvedete ne sme da bude toliko velika da remeti mir drugih u Vašoj okolini.

Zakon o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 24/2018) u članu 7. kaže:

Ko svađom ili vikom narušava javni red i mir ili stvara uznemirenje građana – kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.

Ko narušava javni red i mir ili stvara uznemirenje građana, izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora, sirena i sl.) – kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara.

Ko prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica – kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

U toku dana je predviđeno vreme za odmor kada nivo buke treba da bude minimalan, kako se ne bi remetio javni red i mir. Određeno vreme za odmor predviđeno je:

Radnim danima od 15 do 18 časova. Noću od 22 do 06 časova narednog dana.

Vikendom od 14 do 18 časova. Noću od 22 do 07 časova narednog dana.

U ovom periodu nivo buke sme da bude do sobne jačine kako se ne bi remetio mir ostalih stanara u okruženju. Zakonski ne postoji definisan pojam i količina buke na nivou sobe, te se najčešće savetuje da svi budemo maksimalno uviđajni i u periodu odmora ne pravimo veliku buku.

Buku možemo praviti i usled nekih radova u stanu, kući, dvorištu, s tim, da moramo poštovati dnevni red i radove obustaviti u vreme odmora.

Takođe, jako je bitno da ukoliko znamo da ćemo imati neku vrstu proslave, te da naše komšije budu korektne i tolerantne na buku u tom delu dana ili noći, bilo bi poželjno da ih obavestimo na vreme kako ne bi dolazilo do problema u međuljudskim odnosima.

 

Slične vesti