fbpx

,,Mogu da učim, mogu da radim”, ovogodišnji slogan za Svetski dan osoba sa autizmom

Danas se obeležava Svetski dan osoba sa autizmom pod sloganom ,,Mogu da učim, mogu da radim”. Pre tačno 12 godina je na snagu stupila Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, a pre 11 godina je potvrđena od strane Republike Srbije.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom član je velike porodice Autizma Evrope, međunarodne asocijacije. Njihov cilj je da unaprede i zaštite prava osoba sa autizmom, kako bi im omogućili što bezbedniji i kvalitetniji život.

Statistika pomenute organizacije kaže da autizam pogađa jednu od 100 osoba. Ne postoje zvanični podaci o broju osoba sa autizmom u Srbiji, ali kako neki izvori kažu, možemo govoriti približno o broju 2 500 sa ovim problemom.

Nedostatak razumevanja javnosti osoba sa invaliditetom stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške što znatno otežava uključivanje ovih osoba u društvo. Iz tih razloga osobe sa autizmom se često osećaju diskriminisano i nepoželjno.

Razumevanje osoba sa autizmom prvi je korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu, bolja saradnja sa udruženjima roditelja osoba sa autizmom, kako bi se zajedno identifikovale potrebe i uklonile barijere sa kojima se susreću, usvojili inovativna rešenja i izgradili pristupačno društvo – neke su od poruka ovogodišnje kampanje čija je ključna poruka potreba za formiranjem Nacionalnog registra za osobe sa autizmom koji bi omogućio lakše ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.

Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente. Zato su znanje i informisanost ključ kojim se može otvoriti put ka rastu, razoju i izražavanju punog potencijala ovog dela društva. Neophodno je napraviti pristupačno društvo – u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, usluge socijalne zaštite i zapošljavanju – poruke su osoba sa autizmom.

Slične vesti