fbpx

Međunarodni dan rada, poznatiji kao Prvi maj

Međunarodni praznik rada, poznat i kao Prvi maj, je praznik kojim se iskazuje opšta solidarnost radništva i obeležava se sećanje na dostignuća radničkog pokreta, odnosno sećanje na žrtve koje su pripadnici radničkog pokreta podneli kako bi se izborili za veća radna prava.

Prvi maj je proglašen međunarodnim praznikom rada u znak sećanja na demonstracije radničkog pokreta održane u Čikagu 1886. godine.

Dan rada se slavi u većini zemalja sveta i jedan je od najrasprostranjenijih praznika na planeti.

Danas je Prvi maj, praznik rada

Nekada se Međunarodni praznik rada obeležavao velikim marševima, akcijama i demonstracijama, koje su u organizaciji različitih pripadnika i simpatizera radničkom, sindikalnog i širokog antikapitalističkog pokreta. Antikapitalizam okuplja različite političke struje, kao što su socijaldemokratija, demokratski socijalizam, marksizam različitih struja i anarhizam različitih struja.

Danas se Prvi maj obeležava kroz različite vidovr demonstracija i akcija kao dan borbe za osnovna ljuddka prava svakog radnika i radnice. Jednostavnije rečeno, dan borbe za prava na život dostojan čoveka.

Borba za radna ljudska prava podrazumeva i borbu za dalje skraćivanje radnog vremena, veće plate, veću zaštitu na radu i dalje razvijanje pravednijeg radnog zakonodavstva traje i danas.

Na raznim prostorima Balkana, Prvi maj se veže uz gozbu i slavlje u prirodi, dok se istorija manje pamti i pominje, kao što je slučaj i sa našom zemljom. Međutim, ove godine će se ovaj praznik slaviti malo drugačije zbog situacije koja se trenutno dešava u našoj zemlji.

Slične vesti