fbpx

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svuda u svetu 3. decembra od 1992. godine. 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1992. godine na posebnoj sednici koja se održavala radi obeležavanja završetka ,,Decenije osoba sa invaliditetkm” usvojila Rezoluciju da 3. decembar bude Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Komisija UN- za ljudska prava 5. marta 1993. godine, nakon donošenja navedene Rezolucije, poziva zemlje članice da obeležavanje ovog dstuma ima za cilj da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

Procenjuje se da oko 15% svetske populacije živi sa nekom vrstom invalidnosti. Statistika kaže da u Republici Srbiji ima između 800.000 i 1.000.000 ljudi sa inaviliditetom. Poražavajući su rezultati da oko 70% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu, a polovina nema nikakvo obrazovanje, 80% nema posao, a oko 50% ne učestvuje u društvenom životu zajednice.

Osobe sa invaliditetkm se svuda u svetu, kao i u Srbiji, susreću sa diskriminacijom, ljudi ih često isključuju iz punog učešća u društvu kao ravnopravnih članova. Što osobe sa invaliditetom čini dodatno ugroženima.

Iz tog razloga bi ljudi trebalo da prošire svoje vidike i shvate da se osobe sa invaliditetom ne razlikuju od ljudi koji ga nemaju. Svi težimo ka istoj stvari, a to je da volimo i budemo voljeni.

Autor teksta: Miljana Pešić

Slične vesti