fbpx

Međunarodni dan ljudskih prava: šta te razlikuje od drugih?

Danas, 10.12.2019. godine se u Srbiji, kao i u celom svetu obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava ustanovljen je 10.12.1948. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je pre 64 godine u Parizu usvojila tekst Deklaracije čiji je zadatak da definiše, čuva i osigura fundamentalna ljudska prava.

,,Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, određuje se prvim članom Deklaracije

Drugi član Deklaracije glasi: ,,Svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u ovoj Deklaraciji bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti.”

Između ljudi ne sme da se pravi razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili teritorije kojoj neko lice pripada. Ne sme da postoji razlika između nezavisnih lica, lica pod starateljstvom, nesamoupravnih lica ili da im je suverenost na bilo koji drugi način ograničena.

Boja kože, religija, jezik kojim govore su, takođe, jedne od stvari koje ne bi smele da prave bilo kakvu razliku između ljudi.

Slične vesti