Konkurs za prijem profesionalnih vojnika

0
profesionalna vojska vojska srbije ministarstvo odbrane cetvrta brigada

Otvoren konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme.

Regionalni centar Ministarstva odbrane Vojske Srbije u Vranju potvrdilo je da je i dalje u toku konkurs za prijem profesionalnih vojnika u radni odnos na određeno vreme i da će trajati do popune radnih mesta.

Konkurs važi na teritoriji cele Srbije. Opšti uslovi koje treba da zadovolji kandidat za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika su:

 1. da su punoletni;
  2. da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
  3. da imaju propisano obrazovanje;
  4. da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
  5. da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  6. da nisu stariji od 30 godina;
  7. da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
  8. da su odslužili vojni rok sa oružjem;

Svi zainteresovani se mogu svakodnevno prijavljivati u Vojnim poštama za koje konkurišu u periodu od 8.00 do 14.00 časova, pri čemu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • Uverenje iz Višeg i Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • Uverenje iz SUP-a
 • Diploma o stečenom obrazovanju (overena fotokopija);
 • Svedočanstva svih godina školovanja (fotokopija);
 • Fotokopija lične karte (očitana lična karta);
 • Fotokopija vozačke dozvole;
 • Sertifikati sa seminara, kursevi, stečena znanja i veštine ukoliko je kandidat pohađao (fotokopija);
 • Kratka biografija;
 • Prijavni formular kandidat popunjava prilikom predaje ostale dokumentacije u željenu vojnu poštu.

U drugom delu selekcije, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni, dok u trećem delu, u trajanju takođe od jednog dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.

Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
1. završeni nivo školovanja – do 25 bodova (osnovna škola 5 bodova, srednja škola 3. stepen 15 bodova, srednja škola 4. stepen ili viši nivo obrazovanja 25 bodova);
2. provera fizičke sposobnosti – do 35 bodova (proizvod konačne ocene i broja 7)
3. psihološka procena kandidata – d0 40 bodova (proizvod konačne ocene psihološke procene i broja 8).

 1. Bezbednosna provera.

 

Prethodni tekstIzložba fotografija povodom Martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji
Sledeći tekstPosao u Slovačkoj