fbpx

Konkurs za dodelu nagrade ,,Sveti Sava” za 2019. godinu

U toku je Konkurs za dodelu nagrade ,,Sveti Sava” za 2019. godinu i trajaće najkasnije do 20. januara 2020. godine u organizaciji Organizacionog odbora manifestacije ,,Svetosavska nedelja 2020”.

Predloge treba dostaviti Komisiji za utvrđivanje predloga za dodelu nagrade ,,Sveti Sava”, Odseku za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje grada Vranja.

Nagradu ,,Sveti Sava” mogu dobiti obrazovno-vaspitne ustanove, pojedinci koji se bave obrazovno-vaspitnim radom u školi i Predškolskoj ustanovi, učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti.

Sva pravna i fizička lica imaju pravo predlaganja kandidata za ovu nagradu, s tim što mogu predložiti samo jednu ustanovu, pojedinca, učenika ili studenta.

Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa potrebnim dokazima (fotokopije dokumenata), sa potpunim obrazloženjem, tako da Komisija ima dovoljno elemenata za ocenu predloženih kandidata. Sva dokumenta moraju biti vezana isključivo za godinu za koju se dodeljuje nagrada – objašnjavaju iz organizacionog odbora.

Slične vesti