fbpx

Jubilej Manastira Sveti Prohor Pčinjski, 950 godina njegovog postojanja

Manastir Sveti Prohor Pčinjski se nalazi na levoj obali reke Pčinje, 30 kilometara južno od Vranja. Smešten je na šumovitim obroncima planine Kozjak, u blizini sela Klenike.

Prema predanju, manastir je podignut u XI veku, a podigao ga je vizantijski car Roman Diogen, kao znak zahvalnosti Svetom Prohoru Pčinjskom koji mu je prorekao da će postati car.

Očuvana je kapela u kojoj počivaju mošti Svetog Prohora. Radi se o maloj i niskoj, pokloničkoj, prostoriji. Na istočnoj strani prostorije smeštene su mošti svetitelja, a u desnom gornjem uglu postoji mali otvor iz koga izvire čudotvorno miro.

Sveti Prohor Pčinjski je jedini srpski svetitelj-mirotočac u Srbiji.

Sudeći po sačuvanoj borduri na severnom zidu, crkva je nekada imala zidani ikonostas. Krajem XVI veka je crkva obnovljena, dograđivanjem paraklisa u slavu Bogorodice. U paraklis se iz naosa ulazi hodnikom uz grobnicu Svetog Prohora i kroz vrata na južnoj strani nove crkve. Nova crkva započeta je 1898. godine, a dovršena 1904.

U manastirskom kompleksu postoje dva konaka, od kojih ,,vranjski konak” predstavlja jednu od najlepših građevina ovog tipa u Srbiji. Građen je između 1854. i 1862. godine, zaslugom trgovca iz Vranja, Hadži-Mihaila Pogačarevića. Stariji konak je imao 70 prostranih soba, dok se u novijem nakaze 22 moderno uređene sobe, sa jednom velikom prostranom salom.

Prvobitna crkva, podignuta nad grobom ovog čuvenog svetitelja i misionara, više puta je obnovljena. Sadašnja crkva sagrađena je jos 1898. godine. U oltarskom prostoru nalazi se grobnica Svetog Prohora Pčinjskog i monaška kosturnica.

Nedeljko Kovačević, dugogodišnji manastirski tutor rodom iz sela Klinovac, bio je najzaslužniji za oporavak manastira. U znak zahvalnosti, kada je preminuo njegovo telo je sahranjeno u manastirskoj porti.

Manastirski Kraljev konak 27. januara 2014. godine je izgoreo.

Mnogo freskopisaca je docrtalo nove freske, koje se lako mogu prepoznati, a koje čine ovu crkvu jednu od najvećih umetničkih poduhvata iz svih doba freskoslikarstva.

Jedna od najznačajnijih ikona u manastiru je ikona Svetog Prohora Pčinjskog sa scenama iz njegovog žitija. Ikona je nastala 1871. godine i izradio ju je samouki ikonopisac Zaharije Desperski Samokovac.

Za vreme igumana Vatrolomeja, 1934. godine, počela je obnova ikonostasa manastirskog hrama. Ikona Presvete Bogorodice je u posebnom koloritu.

KO JE BIO PROHOR PČINJSKI

Prohor Pčinjski je rođen u prvoj polovini XI veka, od pobožnih roditelja, Jovana i Ane, u okolini Ovčeg polja.

Kako žitije kaže, Prohor je rano izučio knjižne mudrosti i u svemu je bio bolji od svojih vršnjaka. Odlazi i pešteru Nagoričansku, istočno od Kumanova, blizu današnjeg manastira Staro Nagoričino i tamo sreće lovca Diogena. Prohor mu proriče da će postati car, što se i obistinilo, uz reči: seti se i mene kada postaneš car.

Trideset godina se Prohor podvizavao u planini Kozjak, južno od Vranja, u jednoj maloj pećini. Nakon šezdeset i dve godine isposničkog života, tu je i umro.

Isposnica Svetog Prohora Pčinjskog

Prohor se u snu javio caru Diogenu rečima: ,,Zašto Diogene zaboravi svoje pređašnje haljine i mene starca? Postaraj se da mi podigneš makar mali hram”. Cara zbog toga obuze strah, te zajedno sa patrijarhom i pratnjom pođe u Žegligovski kraj u Nagoričino da traži starca Prohora. Kako ga tamo nisu našli, pređose u planinu Kozjak.

Potraga je trajala mnogo dana, ali su uspeli da pronađu pećinu i u njoj mošti prepodobnog Prohora. Na tom mestu car podiže crkvu, u slavu Svetoga apostola Luke, a desno od reke Pčinje sagradi hram posvećen prepodobnom Prohoru.

Sa desne strane oltara su položili mošti Prepodobnoga, a iz njih poteče sveto miro. Deo moštiju je car odneo u Carigrad, a jedan deo je kasnije dospeo u Ljubostinju, dok se ostatak i danas nalazi u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog.

O prepodobnom Prohoru Pčinjskom su sačuvana mnoga pisana svedočanstva, posebno o njegovim čudotvornim moštima. Pravoslavna crkva ovog sveca slavi 1. novembra.

Slične vesti