fbpx

Januar ili Mesec svesnosti o štitnoj žlezdi?

Mesec januar se drugačije obeležava i kao Mesec svesnosti o štitnoj žlezdi.

Svrha ovakvog obeležavanja jeste želja da se podstakne uspešnije otkrivanje i lečenje bolesti štitne žlezde.

Bolesti štitne žlezde izazivaju kvantitativne i kvalitativne promene u lučenju hormona i povećanju same štitne žlezde. Ova bolest je češća kod žena nego kod muškaraca.

U zavisnosti od regulacije oksidacije u ćelijama, stimulacije sinteze proteina, stimulacije rasta i diferenciranja, ubrzanja metabolizma ugljenih hidrata, masti i vitamina i normalnog emotivnog života, reproduktivne funkcije i trudnoće zavisiće i funkcionisanje štitne žlezde.

U Srbiji sve veći broj ljudi ima problem sa radom štitne žlezde. Problem se posebno javlja kod posebno mladih ljudi. Bolesti štitne zlezde su na drugom mestu po učestalosti među endokrinološkim oboljenjima, odmah iza šećerne bolesti.

Potrebno je ljudima podizati svest o bolesti i zdravlju. Hajde da nam mesec januar prođe u tome!

Slične vesti