fbpx

Izložba fotografija ,,REorganizacija”

U Galeriji narodnog muzeja je u petak 16. novembra otvorena izložba fotografija pod nazivom ,,REorganizacija” autora Ljubomira Vučinića, Đorđa Arnauta  i  Željke Momirov.

Projekat RE organizacija je kolaborativna- koncepcijska likovna aktivnost umetnika orijentisanih ka aspektu art instalacije.

Ustvari, radi se o umetničkim  aktivnostima u reorganizaciji namenskih galerijskih prostora, organizovanih po konvenciji zid-slika, ka novom vizibilnomobliku enterijera i novonastale usaglašene estetike. Modalitet za formiranje umetničkog –zajedničkog rada je u formatu konstruktivizma  i kao takav se ostvaruje upotrebom tehničko-građevinskih materijala te sličnih efemernih struktura  koje  namenskom intervencijom dobijaju likovni sadržaj. Umetnici se u radnoj stratregiji predhodno dogovaraju o svakoj pojedinačnoj lokaciji  i na tim pozicijama oblikuju osnovnu skicu gradnje/instalacije sa mogućim lično poetskim odstupanjima vođenih  poetikom samog prostornog-enterijerskog oblika, poštujući specifičnosti i logiku In Situ zatečenog stanja. Završni format je nova „slika“ lična u rukopisu autora i koherentna kao jedinstveni vizibilitet prostorne instalacije. Projekat je zamišljen da osim trajanja u okviru izlagačkog termina  podrazumeva post produkcijsku evaluaciju sa pratećom dokumentacijom .

Glavni cilj ovog projekta je umetničko- istraživački rad zasnovan na specifičnim iskustvima umetnika  na  različitim lokacijama  a u formalnom smislu orijentisan je na  sagledavanje korelacije objekat-prostor.

Slične vesti