fbpx

IMPACTECO SA STRAŠĆU STVARA EKOLOŠKE PROMENE

Udruženje ImpactEco većgodinu dana pozitivno utiče na lokalnu zajednicu kroz ekološke edukacije, konferencije i akcije.

ImpactEco je ekološko udruženje koje se bavi održivim razvojem i zaštitom životne sredine i podstiče svesto značajuekoloških aktivnosti među građanima.

Udruženje je osnovano u septembru 2018. godine u Beogradu od strane troje mladih i ambicioznih ljudi koji već godinama pružaju aktivan pozitivni doprinos svom okruženju kroz omladinske projekte i studentske organizacije.

Misija udruženja je aktivan doprinos zajednici kroz društveno korisneaktivnosti, edukacije, konferencije i akcije. ImpactEco podiže svest ljudi o zaštiti životne sredine i pruža podršku svakome ko želi da našu zemlju i svet učini boljim i zdravijim mestom za život. Na taj način se stvara uticajna zajednica društveno odgovornih ljudi svih uzrasta i profila, koje bliskim čine iste vrednosti, ciljevi i interesovanja. 

ImpactEco radi na ostvarenju svoje misije kroz:

  • DRUŠTVENO KORISNE AKTIVNOSTI

ImpactEco ima za cilj da promoviše održivi razvoj, zaštitu životne sredine i stvaranje pozitivnih ekoloških promena, ali i obogati zajednicu novim saznanjima, podstakne svest svih generacija o značaju svakodnevnih ekoloških aktivnosti i svojim radom inspiriše ljude na pokretanje inicijativa i akcija.

  • INTERAKTIVNE RADIONICE

Održavanjem interaktivnih, kreativnih i edukativnih radionica, ImpactEco aktivno uključuje decu i mlade u svoj ekološki program. Njihovi stilovi edukovanja dizajnirani su tako da budu lako razumljivi, konkretni i da navode na razmišljanje, ali i daju podstrek da se stečeno znanje  odmah primeni u svakodnevnom životu. Radionice drže zaljubljenici u ekologiju i studenti ekoloških usmerenja, uz prethodnu adekvatnu obuku.

  • ODRŽIVI PROJEKTI

ImpactEco kreira projekte koji dugoročno pomažu zajednici u pogledu zaštite životne sredine i očuvanja prirode. Projekti su okrenuti ka podizanju svesti naših građana o važnosti ekoloških tema i strategija za ostvarenje što čistije i zdravije Srbije, ali i ka konstruktivnoj razmeni mišljenja i znanja entuzijasta i realizaciji zelenih ideja.

  • MOTIVACIJA I INSPIRACIJA
    Udruženje podstiče pojedince da budu ekološki lideri svakog dana i u svakom trenutku. Svojim delovanjem inspiriše i motiviše okruženje, preuzima inicijativu u svojoj zajednici i na taj način doprinosi očuvanju životne sredine.

ImpactEco top menadžment čine Vučeta (predsednik), Ana (potpredsednica za upravljanje projektima) i Katarina (potpredsedica za marketing i PR), a u celokupnom menadžmentu organizacije nalazi se ukupno 8 devojaka i 3 momka. ImpactEco okuplja volontere koji su stalno ili povremeno angažovani na aktivnostima i projektima koje organizacija sprovodi. Reč je o mladim ljudima koji imaju do 30 godina, mahom postdiplomcima ili studentima koji su se tokom svog studiranja ili vannastavnih aktivnosti zainteresovali za ekologiju, održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Ukupan broj aktivnih ImpactEco volontera (tj. članova ImpactEco organizacije) u ovom trenutku je 111.

 

Svi ImpactEco projekti kreirani su sa tendencijom aktiviranja zajednice u pravcu ostvarenja Ciljeva održivog razvoja, koje su formulisale Ujedinjene nacije 2015. godine.


Tokom godinu dana rada ImpactEco je pokrenuo šest projekata, u nameri da doprinese difuziji ekoloških znanja i stvaranju zdravije životne sredine.

Udruženje je svoj aktivni rad započelo u aprilu 2019. godine, organizovanjem projektaCool Kids for Eco Beatskoji je usmeren na edukaciju dece predškolskog uzrasta I učenika osnovnih i srednjih škola radi njihovog boljeg razumevanja značaja ekologije.

Tokom četiri nedelje, jedanput nedeljno u trajanju od 45 minuta, Eko-lideri (predavači) predškolcima i đacima drže interaktivne i kreativne radionice o zagađenju životne sredine, ugroženim vrstama, klimatskim promenama, obnovljivim izvorima energije, reciklaži i plastici, ali i o brojnimeko-aktuelnostima. Pored učešća u radionicama, deca u vrtićima imaju priliku da čuju ieko-bajke (“Tri eko-praseta”, “Mala sirena u okeanu plastike”, “Zelenkapica”, “Ivica, Marica i plastična flašica”…) kako bi na vreme naučila razliku između onoga što je dobro i loše za našu planetu.

Tokom 2019. godine136 Eko-lidera (predavača) edukovalo je 3000učenika u 18 škola u 5 gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš, Pančevo, Vršac), u školskim dvorištima je zasađeno 18 stabala, a školama su donirani i reciklažni kontejneri, kako bi učenici u praksi naučili da razvrstavaju otpad. Tokom decembra projekat je realizovan i u vrtićima, pa je u ImpactEco ekološki program uključeno 240 mališana u 9 beogradskih vrtića.

Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Partneri udruženja ImpactEco tokom projekta bili su: “Doncafe”, “Srbijašume”, JKP “Gradska čistoća”, “Adria Media Group”, “DM”.

S obziromna to da su problem sa kojima se društvo suočava raznoliki, kompleksni I teški za prevazilaženje od strane pojedinca, u sklopu projektaEko-revolucionariudruženje podstiče pojedince da budu ekološk ilideri u svakom trenutku. Učesnicim aprojekta se pruža mogućnost da učestvuju u sadnji drveća, organizacijiEko-avantura –posebnog ImpactEco projekta u čijem je fokusu rešavanje jednog od velikih globalnih problema – smanjenje količine otpada sa kojom se društvo svakodnevno suočava – ali I ispolje svoju kreativnost kroz pisanje aktuelnih vesti i blogova iz ekološke sfere i osmišljavanje multimedijalnog sadržaja.

Projekat “Eko-avantura”, čine dva segmenta: akcija čišćenja područja koje gubi bitku sa ljudskim nemarom i eko-radionice za decu.I dok se sakupljanjem, razvrstavanjem i adekvatnim odlaganjem otpada stvara lepša i zdravija životnu sredina, deci se na besplatnim radionicama na zanimljiv način približavaju aktuelne eko-teme kako bi od malih nogu razvijali ekološku svest

Tokom ove godine, od aprila do oktobra, 300 Eko-avanturista je na 9 lokacija sakupilo 192 džaka komunalnog otpada, 40 džakova PET ambalaže, 12 džakova MET ambalaže i 21 džak stakla. Sav sakupljeni reciklažni materijal dopremljen je do kompanija koje se bave reciklažom.

Kako su članovi ImpactEco tima prepoznali značaj odavanja priznanja svakome ko promoviše prirodne lepote, ali i podiže svest o razmeri negativnog uticaja čoveka na životnu sredinu, udruženje je 19. septembra u Madlenianumuorganizovalo izložbu “EkoSPEKTAR”,tokom koje je predstavljeno dvadeset najboljih radova fotografa iz Srbije.

Izabrane fotografije su svedočile o postojanju dva spektra u našoj životnoj sredini – jednog, koji je posledica negativnog delovanja ljudskog faktora, i drugog, koji prikazuje lepote naše zemlje koje treba očuvati za buduće naraštaje.“EkoSPEKTAR” je okupio relevantne partnere koji posluju u domenu održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja – institucije, organizacije i kompanije, kao i medije koji su prenosili informacije i vesti sa izložbe.

Tokom ovog događaja udruženje ImpactEco je obeležilo i godinu dana postojanja: predstavljene su dosadašnje i buduće aktivnosti, nakon čega je usledilo razgledanje izložbe i networking koktel kom su prisustvovale sve zvanice.

Prijatelji projekta bili su: “Ćao Šećeru”, “Premier čokolada”, “Kabinet brewery”, “Đumbir Superfood Bar”, “Virtus”, “Konsberry”, “BioVita”, “Coca-Cola Hellenic”, “Fill”, “dr Wolfin”, “Cegerina” i udruženje “Živimo zajedno”.

U nameri da podstakne preduzetnički duh mladih i ambicioznih ljudi, ImpactEco je u decembru organizovao akademiju “Eko-preduzetnik”.Cilj projekta bio je razvoj poslovnih ideja koje će doprineti rešavanju ekoloških problema naše zemlje u pet oblasti :obnovljivi izvor ienergije, reciklaža, zaštita biodiverziteta, zagađenje životne sredine, održivi razvoj.

Akademijaje realizovanau Centru za promociju nauke, od 11. do14. decembra 2019. godine, kroz tri interaktivneradionice koje su zaokružene studijom slučaja. Akademiju je pohađalo 30 polaznika, mladih između 20 i 30 godina, kojisu pokazali najveću motivaciju, ekološki su osvešćeni i imajuinicijativu za pokretanje sopstvenogzelenog biznisa. Predavanja su sproveli eksperti iz relevantnih oblasti, preduzetnici i korporativni Partneri.

Tokom prvog dana Akademije fokus je bio na informisanju o trendovima u oblasti ekologije i održivog razvoja, sticanju znanja o načinima za validaciju poslovne ideje, kreiranjubiznis planai značaju NLP-a u biznisu. Drugi dan bio je posvećen edukaciji iz oblasti zakonskih regulativa, ekološkog preduzetništva i pozicioniranja u vreme brendova koji menjaju. Trećeg dana delegati su čuli biznis priče preduzetnika koji posluju u zelenim oblastima, a dan je zaokružen panel diskusijom Zeleno preduzetništvo: prolazni trend ili karta za budućnost?

Stečeno znanje učesnici su primenili tokom četvrtog dana, u okviru studije slučajačija je tema bila pronalaženje ekološki prihvatljive alternative za pakovanje proizvoda.

Predavanja su održali: Ana Svilar (Consultant @ Green Mind Consulting), Pavle Krivokuća (Managing Partner & COO @ ImpactHub), Katarina Pribićević (Strategic Planning Director @ McCann), Milan Todorović(Co- Founder @ City Expert),Jovana Švedić (osnivač @ Kuća finih mirisa), Ivana Stankov, Ivan Čitaković, David Vučen (Co-Founders @ AlgiOx), Gordana Jovanović (Project Manager @ Donorum), Milica Đurić (Menadžer projekta “Eko-revolucionari” @ ImpactEco), Ana Prelić (Trener i Coach @ NLP Energy House).

Partner projekata „Eko-preduzetnik“ bio je Doncafe. Uspešnoj realizaciji doprineli su i Prijatelji projekta: Centar za promociju nauke, Coca Cola HBC, Pizza Fabrika, Vita Eco Bags i Zobalice.

Kada je reč o budućim aktivnostima, pored dosadašnjih projekata,ImpactEcoće u aprilu organizovati Eco-Limitless Conference –konferenciju koja će biti prava prilika za delegate da uče od predstavnika institucija, organizacija, društveno odgovornih kompanija I aktivista o Ciljevima održivog razvoja, načinima za njihovo ostvarenje I primerima dobre prakse.

ImpactEco je ekološko udruženje koje se bavi održivim razvojem I zaštitom životne sredine kroz aktivizam I podsticanje informisanosti o ekološkom značaju. Njihove metode I stilovi uključivanja svih uzrasta u borbu za zdraviju životnu sredinu dizajnirani su tako da generiš uradoznalost, entuzijazam I želju za promenama.

Autor teksta: Jelena Stanojković

Slične vesti