fbpx

Generalu Simoviću vojna spomenica za odbranu države od NATO

Komandantu Kopnene vojske Srbije, general potpukovniku Milosavu Simoviću, čoveku koji je zadužio Vranje dugogodišnjim službovanjem u tom gradu, u subotu je uručena vojna spomenica “Dvadesetogodišnjica odbrane otadžbine od NATO agresije”.

Spomenice su uručene i članovima Kolegijuma ministra odbrane i proširenog Kolegijuma načelnika Generalštaba, nakon zajedničke sednice na Tari.

Vojne spomenice “Dvadesetogodišnjica odbrane otadžbine od NATO agresije”, naredbom ministra odbrane od 29. maja 2019. godine, dodeljene su porodicama pripadnika Vojske Jugoslavije i porodicama dobrovoljaca u njenom sastavu, državljanima Republike Srbije koji su poginuli ili umrli od posledica ranjavanja tokom borbenih dejstava za vreme agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Takođe i profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, državnim službenicima i nameštenicima koji su učestvovali u borbenim dejstvima 1999. godine, kao i penzionisanim profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Jugoslavije koji su državljani Republike Srbije i koji su učestvovali u borbenim dejstvima 1999. godine.

Foto MOD

PROFIL

General potpukovnik Milosav Simović rođen je 3. novembra 1966. godine u Raškoj. Završio je visoke studije bezbednosti i odbrane, generalštabno usavršavanje, komandno-štabno usavršavanje, Vojnu akademiju kopnene vojske, smer pešadija, a pre toga Srednju vojnu školu kopnene vojske.

Komandant je Kopnene vojske Srbije, a pre toga bio je zamenik komandanta Kopnene vojske, komandant Četvrte brigade kopnene vojske, komandant 78. motorizovane brigade, načelnik štaba 78. motorizovane brigade, načelnik odseka za operativno nastavne poslove štaba brigade, komandant motorizovanog bataljona, zamenik komandanta motorizovanog bataljona, komandir motorizovane čete, komandir protivoklopnog i streljačkog voda. U čin general-potpukovnika unapređen je 2015. godine.

Odlikovanja: Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srbije (2018), Vojna spomenica za učešće na združenim taktičkim vežbama (2016), Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena (2016), Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SFRJ (2016), Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ (2015), Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira (2012), Medalja za revnosnu službu – zlatna (2011), Vojna spomen-medalja za ranjavanje u borbenim dejstvima – jedno ranjavanje (2011), Orden za hrabrost (2000), Vojna spomen-medalja za doprinos sistemu odbrane (1991) itd.

U septembru 2019. generalu Simoviću je uručeno najviše priznanje Gradskog odbora Udruženja potomaka ratnika Vranje i grada Vranja – Povelja “Četvrti oktobar” – koja se dodeljuje u čast oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu.

Preuzeto od vranjenews.rs

Slične vesti