fbpx

Fondacija ,,Marinko Madžgalj” za borbu protiv raka pankreasa o kojoj se malo priča

Dve godine nakon smrti Marinka Madžgalja, istoimeno udruženje prerasta u istoimenu fondaciju. Zvanično počinje sa radom krajem 2017. godine. Cilj udruženja ,,Marinko Madžgalj” je prikupljanje sredstava za edukaciju zdravstvenih radnika i podizanje svesti o raku pankreasa i značaju prevencije i rane dijagnostike.

– Ideja o osnivanju ovog udruženja potekla je iz razgovora s porodicom i prijateljima pokojnog Marinka Madžgalja, u kolegijalnom razgovorom sa mojim starijim profesorom Srbislavom Kneževićem, koji je začetnik moderne hirurgije pankreasa u našoj zemlji i predsednik Upravnog odbora Srpskog pankreasnog kluba, kao i uobličavanjem zajedničke inicijative svih članova ovog kluba.

Bez svih njih ovakvo udruženje ne samo da bi bilo nemoguće osnovati već ono ne bi moglo ni da funkcioniše. Slične humanitarne fondacije, koje su vezane za unapređenje lečenje pojedinih bolesti, postoje i u mnogo bogatijim zemljama od naše i pokazale su se veoma uspešnim.

Ulaganja u medicinu u bilo kom obliku nikada nije previše i mi, članovi Srpskog pankreasnog kluba, počastvovani smo da imamo ovakvo humanitarno udruženje koje je usko vezano za lečenje bolesti kojima se mi bavimo. Značaj ovakvih humanitarnih udruženja, po mom mišljenju, leži u tome što podižu svest u opštoj javnosti o značaju ranog lečenja jedne posebne bolesti.

Takođe, putem njih se može ukazati da postoji mogućnost izlečenja i od najtežih bolesti, ako se one adekvatno i na vreme dijagnostikuju i leče, kao što je rak pankreasa. Humanitarna udruženja motivišu i daju mogućnost ljudima dobre volje da pomognu različitim aktivnostima – objasnio je profesor dr Dejan Radenković, predsednik Srpskog pankreasnog kluba.

– Pojedinačna uloga svakog od nas nikada nije velika i ne može biti presudna, već zajednički rad i napor uvek daju mnogo veće rezultate. Podizanje svesti o značaju jedne ovako opake bolesti i zajednička posvećenost lekara i ljudi koji humanitarnim gestovima pomažu ovakve fondacije u znatnoj meri povećavaju šanse da lečenje bolesnika s rakom pankreasa bude mnogo uspešnije – naglašava dr Radenković.

Postoje dva važna zadatka ovog Udruženja. Prvi je da sećanje na Marinka Madžgalja nikada ne izbledi, što neće biti teško, s obzirom da je Marinko bio voljen među ljudima. Drugi i teži zadatak ovog udruženja jeste borba protiv raka pankreasa.

Slične vesti