fbpx

Edukacija đaka u sklopu Evropske nedelje prevencije raka grlica materice

U periodu od 20. do 26. januara u Zdravstvenom centru Vranje biće primarne zdravstveno preventivne i promotivne aktivnosti u sklopu četrnaeste Evropske nedelja prevencije raka grlića materice.

Ova aktivnost se, u koordinaciji sa Centrom za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga sa Polivalentnom patronažom, održava pod sloganom ,,Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice”.

Uz podršku i učešće partnerskih organizacija, Zavoda za javno zdrsvlje, Crvenog krsta, Medicinske škole u Vranju i zdravstvenih radnika, u ponedeljak će se organizovati stručni sastanak i tribina na temu ,,Prevencija karcinoma grlića materice”. Tribina i sastanak će se održati u prostorijama Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom.

Akcija se organizuje s ciljem skretanja pažnje na jednu od najpreventabilnijih malignih bolesti i u isto vreme najčešće polno prenosivu bolest karcinom grlića materice od koga bi obolevanje, a samim tim i umiranje moglo da se smanji za čak 80 odsto, uz dobro organizovan program skrininga koji ima za cilj otkrivanje bolesti u što ranijoj fazi uz pomoć jednostavnih, lako dostupnih i efikasnih preventivnih metoda – poručuju iz ZC Vranje.

Cilj svega ovoga jeste da se pozovu žene ,,da stalno misle na svoje reproduktivne organe”.

A da samo jedan dan u godini odaberu za odlazak kod izabranog ginekologa kako bi uradile preventivni ginekološki pregled u okviru koga će biti dovoljan “Minut za sigurnost” za uzimanje brisa sa grlića materice odnosno PAP-a test uz pomoć koga je moguće blagovremeno otkriti atipične promene na grliću materice koje ukoliko se ne otkriju na vreme i ne uklone mogu prerasti u karcinom grlića materice.

U osnovi ove bolesti leži infekcija HPV (Humanim papiloma virusom), prenosi se direktnim kontaktom kože i sluzokože, najčešće to bude seksualnim putem i jedna je od najčešćih seksualno prenosivih infekcija. Primarna prevencija bi bila najefikasniji pristup, ona podrazumeva mere radi sprečavanja kontakta sa samim virusom. Te mere bi bile zdravstvena edukacija i vaksinacija.

Dr Dragana Pešić će održati predavanje i tribinu na temu ,,Zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencija karcinoma grlića materice”, 23. januara u Gimnaziji Bora Stanković od 12 i 30 časova za učenike i nastavno osoblje.

– Mladima će biti skrenuta posebna pažnja da ih u periodu puberteta i adolescencije vrebaju mnoge opasnosti za nastanak poremećaja reproduktivnog zdravlja, i da samo jedan seksualni odnos pa makar to bio i prvi bez zaštite može za posledicu imati ili neželjenu trudnoću ili polno-prenosive bolesti.

Svima će biti podeljen zdravstveno-edukativni materijal u vezi zdravih stilova života i prevencije malignih bolesti (skrininga) sa posebnim akcentom na prevenciju karcinoma grlića materice – navode iz ZC Vranje.

Sa svojim partnerima Crvenim krstom Vranje, Zavodom za javno zdravlje Vranje i Medicinskom školom dr Izabel Emsli Haton, Centar za prevenciju sa polivalentnom patronažom će tokom cele godine ,,raditi na kontinuiranoj edukaciji školske omladine o zaštiti reproduktivnog zdravlja i prevenciji polno prenosivih bolesti uz podelu zdravstveno-edukativanog materijala u vidu postera, brošura, agitki i flajera” na području grada.

Slične vesti