fbpx

Danas su Blagovesti, dan kada je arhanđeo Gavrilo javio Bogorodici da će roditi Isusa

Danas je praznik Blagovesti. To je dan kada je anđeo javio Mariji da će roditi Isusa i spada u Bogorodičine raznike.

Gospodnji arhanđeo Gavrilo se javio Prečistoj Djevi Mariji u Nazaretu rečima: ,,Raduj se, blagodotna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama!” Potom je arhanđeo začuđenoj i uplašenoj Djevi objasnio neobičan pozdrav: ,,Ne boj se, Marija jer si našla blagodat u Boga! I evo začećeš, i rodićeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti veliki, i nazvaće se Sin Višnjega, i daće mu Gospod Bog presto Davida oca Njegovog. I carevaće nad domom Jakovljevimvavek, i carstvu Njegovom neće biti kraja”.

Marija je pitala kako će se to dogoditi kad ona ne zna za muža. Arhanđeo Gavrilo joj je i na to odgovorio: ,,Duh Sveti doći će na tebe, i sila Višnjega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božiji”. Na te reči, Djeva Marija, odgovara: ,,Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj”.

Ovaj praznik je jedan od najvećih 12 hrišćanskih praznika i slavi se u znak sećanja na blagu vest koja je doneta Bogorodici od strane arhanđela Gavrila.

U nekim krajevima Srbije običaj nalaže da se na Blagovesti što ranije ustaje, čak i u samu zoru. Dan treba da počne pesmom devojaka, a da se završi veseljem cele porodice i čitavog mesta.

Postoji verovanje, takođe, da se na ovaj dan gmizavci bude iz zimskog sna, te u narodu važi da na Blagovesti ne treba spominjati zmije. Deca, u pojedinim krajevima Srbije, i danas idu oko kuće i lupaju, pevaju i prave galamu, vičući uz to: ,,Bež'te zmije i gušteri, bež'te zmije i gušteri!”

Ljudi se još uvek boje zime, dok Blagovesti ne prođu. Prema verovanju, od ovog dana se i priroda budi, pa praznik treba posvetiti Bogu i pravoslavljanju života i ne treba raditi.

Stariji ljudi imaju običaj da kažu da je ovo tako veliki praznik da na njega ,,ni ptice u šumi ne savijajj gnezdo”.

Dragi naši, srećan vam praznik!

Slične vesti