fbpx

BORINA NEDELJA: Predstavljena knjiga Rusofobija kod Srba

Zašto sam napisao ovu knjigu? Iskreno da Vam kažem, postoji jedna razlika između našeg naroda i elite u odnosu prema Rusiji i to je očigledno kada pogledate naše medije, našu političku, intelektualnu, kulturnu elitu koja je u suštini rusofobska. S druge strane, videli ste, da li je to bilo spontano ili nije, kada je došao ruski predsednik, koliko oduševljenje je zahvatilo čitav naš narod, rekao je Dejan Mirović, tokom predstavljanja svoje knjige „Rusofobija kod Srba 1878-2017“, u okviru Borine nedelje.

Prema istraživanjima među narodom, kaže, može se videti da 60-70 odsto ispitanika poslednjih petnaestak godina govori da je Rusija najbolji i najveći prijatelj Srbije.

„S druge strane može se zaključiti da u našoj eliti vlada suprotan stav. Razmišljao sam zašto je to tako i onda sam došao do „Piščevog dnevnika“ Dostojevskog, koji je pomno pratio šta se dešava na Balkanu i koji je zapazi jednu pojavu koja je više nego aktuelna i danas. Dostojevski piše da „srpski narod gleda na Rusiju kao na Sunce, a srpska elita je okrenuta Zapadu“. On takođe kaže da će u narednih sto godina ta elita pokušavati da okrivi Rusiju za sva zla koja su zadesila Srbiju. Tek onda kada dođu srni dani, kako kaže Dostojevski, srpska elita će se možda otrezniti“, kaže Mirović.

Potom, dodaje, piše da će Englezi stvoriti južnoslovensku državu koja će biti „antiruski orijentisana”.

 

„Kada pogledate te reči, kada uporedite pisanje i izveštavanje nekih naših medija, videćete da se Rusiji ništa ne oprašta, Rusija se krivi za sve, a da se Zapadu oprašta i bombardovanje osiromašenim uranijumom i svi zločini koji su se desili pre dvadeset godina“, ističe autor.

U knjizi, napominje, može se videti kako Crnjanski, visoki diplomata u Berlinu i Rimu, upozorava da Kraljevina Jugoslavija vodi politiku koja nema racionalnog objašnjenja i na osnovu činjenica da je jedina država u Evropi koja do 1940. godine nije uspostavila diplomatske odnose sa Sovjetskim Savezom bila Kraljevina Jugoslavija.

„Pored zdravog duha naroda koji nije slomljen do danas, postoji jedna snaga u društvu koja se opire rusofobiji, a to je Srpska pravoslavna crkva, uz sve teškoće i nesnalaženje u nekim periodima“, rekao je Mirović, koji je potom govorio o izučavanju dela Oca Justina Popovića.

Foto: J. Ristić

Prof. dr Milo Lompar, recenzent Mirovićeve knjige, kaže da je „posvećena prevashodno jednom kulturološkom, ideološkom, intelektualnom konceptu koji karakteriše rusofobski diskurs, koji ima svoje teme, konstante i motive“.

„Tema na prvi pogled zvuči neobično i bilo je reakcija onih koji nisu mogli da pretpostave da je takav nastup moguć, zato što nisu mogli da razlikuju pojam rusofobije kao jedne vrste intelektualne kulturne platforme, inteligencije i elite unutar srpske kulturne istorije i rusofilskih osećanja srpskog naroda. Autor je posvetio veliku pažnju da unutar srpske kulture prepozna ličnosti koje su bile u rezultanti rusofobskog diskursa“, kaže Lompar.

Sama tema rusofobije, ističe, jedna je od najfekventnijih tema današnjice u ideološkom i kulturološkom smislu.

„To je jedna od onih tema koje i na Zapadu i na Istoku privlače veliku pažnju. U prvom poglavlju autorove knjige daje se precizan pregled elemenata rusofobskog diskursa na osnovu nekoliko knjiga različitih autora, autor izdvaja momente iz knjiga da bi ih konstruisao u nešto što bismo mogli nazvati tipološkim slojem rusofobskog diskursa“, rekao je Lompar.

Knjiga, dodaje on, donosi čitav niz primera ljudi, prilika i okolnosti koje pokazuju strukturu rusofobskog diskursa u srpskoj istoriji koja traje poslednjih 150 godina.

„To je, takođe, knjiga koja nije antizapadna, koja ukazuje na srpsku kulturološku poziciju, graničnog naroda, kulture različitih svetova i koja u tom smislu drži preciznu intelektualnu distancu prema nekoj vrsti propagandne upotrebe svoje teme“, zaključuje Lompar.

Foto: J. Ristić

Knjiga Dejana Mirovića „Rusofobija kod Srba 1878-2017“ pokriva širok istorijski luk rusofobskih sadržaja u javnom životu Srbije. On počinje od Berlinskog kongresa i razvoja višestranačja u Srbiji, pa do današnjih dana. Knjiga se naslanja na teorijska istraživanja evropskih i ruskih autora koji su se već bavili rusofobijom, Dela Kjeze, Hanesa Hofbauera, Gi Metana i Šafareviča. Istovremeno, ona je i originalna u uviđanju na koji način se rusofobska shvatanja prenose u delovanje političke i kulturne elite jedne države čiji narod je tradicionalno rusofilski.

Stoga, autor osvetljava i jedan od značajnijih društvenih procepa u srpskom društvu. On pokazuje na koji način dugotrajno delovanje nasleđenih predrasuda utiče na donošenje odluka od kojih zavisi sudbina jednog naroda.

Dejan Mirović je srpski pravnik. Rođen je 16. septembra 1972. godine u Baru. Do sada je objavio više knjiga: „Zapad ili Rusija“, “Posledice EU integracija”, „Argumenti protiv Evropske unije“ i „Kosovo i Metohija – Palestina, sistem kriza“ (prevedeno na arapski jezik), „Međunarodni sud pravde i Srbija”. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 9. oktobra 2012. godine, disertacijom na temu primene prava EU u Srbiji. Od 2013. godine je docent na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a u januaru 2018. godine je izabran za vanrednog profesora. Knjigu pod nazivom „Rusofobija kod Srba 1878-2017“ objavio je 2017. godine, koja je na Sajmu knjiga u Beogradu, iste godine, bila među najprodavanijim knjigama.

Slične vesti