Bezbednjaci i humanitarci

7
Grupa za bezbednost i humanost

Grupa za Bezbednost i Humanost je grupa mladih, obrazovanih, stručnih i ambicioznih ljudi koji rade na promovisanju bezbednih i zdravih stilova života i širenju bezbednosne kulture, kao i uticanju na stvaranje osećaja empatije po pitanju humanosti u Vranju i Srbiji.

Delovanje grupe se ogleda u oblasti naučnog istraživanja svih aspekata bezbednosne kulture i humanosti, ali i sticanje, širenje i unapređivanje znanja o savremenoj bezbednosti.

Grupa za bezbednost i humanost je organizovala i učestvovala u brojnim zajedničkim humanitarnim akcijama sa Justinovom omladinom, pri čemu bi istakli humanitarnu akciju ,,Kilogram pomoći”, takođe, podržali su i dali svoj doprinos pozivanjem na pružanje pomoći osobama koje boluju od teških bolesti i dr.

Do sada su u sklopu više projekata organizovali javna predavanja za sve uzraste, kao i predavanja koja su bila namenjena deci u osnovnim i srednjim školama na temama nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, sajber nasilje, alkoholizam i narkomanija, negativan uticaj medija, verske sekte i okultizam, korupcija, terorizam i dr.

Glavni cilj grupe jeste podizanje svesti i širenje bezbednosne kulture kod građana. Težnja je pre svega promena svesti u ponašanju, pri čemu će se javnost informisati o mnogim društveno devijantnim problemima i da će za cilj imati preventivno delovanje, da do tih problema ne dođe, ukoliko do problema dođe, sprovesti najbolje represivne mere kako bi se isti rešio sa što manjim posledicama.

Grupa za bezbednost i humanost je otvorena za saradnju sa svim državnim i privatnim ustanovama, obrazovnim institucijama, udruženjima i organizacijama
civilnog društva na nivou opština, gradova i države, ali NE i sa političkim strankama!!!

Prethodni tekstPravo vozača usled oštećenja vozila nailaskom na udarnu rupu
Sledeći tekstKafkaesni Edgarski horor

Comments are closed.